Z wieloletniego doświadczenia Kancelarii wynika, że dla przedsiębiorcy najkorzystniejszą formą świadczenia usług prawnych jest stała obsługa jego firmy. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria gwarantuje danemu podmiotowi ustalaną w umowie ilość godzin świadczonych na rzecz przedsiębiorcy usług prawnych polegających między innymi na przygotowywaniu i negocjowaniu kontaktów handlowych w imieniu Klienta, sporządzaniu wewnętrznych dokumentów takich jak regulaminy świadczenia usług, czy uchwały niezbędne w trakcie zgromadzeń zarządu, czy zgromadzeń wspólników.

W ramach stałej obsługi zapewniana jest również reprezentacja Klienta przed sądami i urzędami oraz prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych z przygotowywaniem projektów dokumentów włącznie. Zryczałtowana forma miesięcznego wynagrodzenia daje obsługiwanym przez Kancelarię podmiotom gwarancje stałości ceny, co w połączeniu z przesyłanym Klientowi comiesięcznym raportem ze szczegółowym rozliczeniem godzin pracy Kancelarii zapewnia przedsiębiorcy jasny i klarowny system płatności.

Ponadto, niewątpliwą zaletą stałej obsługi prawnej jest również gwarancja bezpośredniego i bieżącego kontaktu z radcą prawnym lub adwokatem zajmującym się danym przedsiębiorcą. Z jednej strony mamy świadomość, iż przywiązanie przedsiębiorcy do konkretnego prawnika obsługującego dany podmiot daje zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i buduje wzajemne zaufanie między Klientem a jego prawnikiem, – co jest niezwykle istotne dla świadczenia usług najwyższej, jakości, z drugiej jednak strony Kancelaria kładzie ogromny nacisk, by z danym Klientem ściśle współpracowało, co najmniej dwóch członków zespołu Kancelarii, co daje gwarancje świadczenia usług w sposób nieprzerwany i ciągły przez prawników, którzy znają specyfikę funkcjonowania oraz bieżące sprawy danego przedsiębiorcy.

Z doświadczenia Kancelarii wynika, że w dzisiejszych czasach większość świadomych gospodarczo przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces w biznesie konieczne jest współdziałanie nie tylko prężnego i zmotywanego zespołu na czele, którego stoi szef z głową pełną pomysłów i inicjatyw, niezawodnej i kreatywnej księgowej, ale również zaufanego prawnika.

Formalizm, jaki do przestrzeni gospodarczej wprowadza szereg to nowo i ciągle zmieniających się ustaw sprawia, że w gąszczu przepisów, często ze sobą sprzecznych prowadzenie działalności gospodarczej staje się nie lada wyzwaniem. Obecnie, prowadzenie spraw spółki to już nie tylko sprawozdania składane do sądów rejestrowych czy przygotowywanie uchwał organów spółki, ale coraz częściej regulaminy wymagane przez GIODO związane z ochroną danych osobowych, do których posiadania zobowiązany jest absolutnie każdy przedsiębiorca, zabezpieczenie podejmowanych działań w aspekcie ewentualnego naruszenia praw konsumentów, co w konsekwencji może doprowadzić do nałożenia na danego przedsiębiorcę bardzo wysokich grzywien przez UOKIK, aż po zwalczanie nieuczciwej konkurencji niejednokrotnie wykorzystującej myląco podobne nazwy czy pomysły i koncepcje rozwoju biznesu.

Nie sposób tu nawet nie wspomnieć o naruszeniach praw autorskich przez podmioty masowo kopiujące produkowane przez przedsiębiorcę towary, czy choćby informacje zamieszczane na stronach internetowych.

Bieżąca obsługa obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy
  • dochodzenie i windykacja należności
  • przygotowywanie uchwał organów spółki
  • reprezentowanie przed sądami i urzędami
  • bieżąca analiza wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa
  • przygotowywanie regulaminów
  • negocjowanie i przygotowywanie kontaktów handlowych
  • przygotowywanie i analiza umów
  • przygotowywanie dokumentów do KRS