Ochrona znaków towarowych
Ochrona znaków towarowych

Stworzyłeś firmę, wymyśliłeś logo, masz Brand – zrób wszystko żeby chronić swój znak towarowy. Już na etapie budowania marki powinienieś pomyśleć o tym jakich słów użyć do budowy Twojego znaku towarowego.

Zarejestrowany znak może posiadać słabą, średnią lub silna ochronę prawną. Najmniejszy błąd na tym etapie może spowodować, że nawet po rejestracji znaku jego ochrona będzie czysto iluzoryczna.

Silna ochrona znaku niesie za sobą ogromne korzyści. Twoi konkurencji będą mieli znacznie mniejsze pole manewru do próby kopiowania, czy podszywania się pod Twoją markę. Przed dokonaniem wyboru zrób analizę prawną Twojej marki. Pozwoli Ci to nie tylko zabezpieczyć należycie Swoje interesy , ale też sprawdzić czy nie naruszasz cudzych wcześniej zarejestrowanych praw.

Kiedy Twoja firma osiągnie sukces, Twój prawidłowo chroniony znak będzie miał dla Ciebie ogromne znaczenie. W budowaniu marki niezwykle istotną jest też świadomość tego jakie słowa w budowaniu Brand-u są zakazane. Ich unikanie pozwoli Ci na sprawne, szybkie i efektywne zarejestrowanie znaku.

Pomoc prawna w zakresie ochrony znaków towarowych obejmuje w szczególności:

badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego,
pomoc w przygotowaniu wniosków rejestrowych i pozostałej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego,
reprezentację Klientów przed organami patentowymi w postępowaniu o zgłoszenie znaku towarowego,
konsultacje w zakresie naruszeń znaków towarowych
reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych zainicjowanych w konsekwencji naruszenia praw związanych z ochroną znaków towarowych.