Usługi prawne dla podmiotów publicznych

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

GIODO / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ / WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PRZETARGI

PRAWO UNIJNE

PRZYGOTOWYWANIE / NEGOCJOWANIE I ANALIZA KONTRAKTÓW

PRAWO PRACY I UBEZPUECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO BUDOWLANE

REGULAMINY / WEWNĘTRZNA DOKUMENTACJA JEDNOSTKI

REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI