prawo autorskie i prawo własności intelektualnej
prawo autorskie i prawo własności intelektualnej

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa jest prawo autorskie i prawo własności intelektualnej. Jej kluczową dziedziną jest prawo autorskie obejmujące zespół norm prawnych uprawniających między innymi do decydowania o eksploatacji utworu i czerpaniu z niego korzyści majątkowych.
Zakres zastosowania ustawy prawno-autorskiej w Polsce jest bardzo szeroki, dzięki czemu daje ogromną ochronę praw twórców.

Celem ustawy i wprowadzenia regulacji prawno-autorskich było niewątpliwie zapewnienie ochrony twórcom i artystom zarówno w dziedzinach plastycznych, fotograficznych, muzycznych, czy audiowizualnych.

Z uwagi na bardzo korzystne regulacje prawno-podatkowe w przypadku rozliczania dzieł o charakterze prawno-autorskim ustawę stosujemy obecnie do wszelkich przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalonych w jakiejkolwiek postaci niezależnie od ich wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia.

W praktyce często sprowadza się to do próby zakwalifikowania jako utwór prawno-autorski nie tylko przykładowo fotografii ślubnej, ale i utworu za jaki niektórzy uznają wykonanie przez fryzjera ślubnego koka.

Bez względu na ocenę stosowania norm prawa autorskiego w wyżej wskazanym zakresie należy mieć świadomość, że prawo autorskie dotyka bardzo wielu dziedzin naszego życia i musimy widzieć, że może mieć zastosowanie nawet w sytuacjach gdy nie mamy świadomości konieczności jego obowiązywania.

Dla wielu z Nas, choć niewątpliwie jest to domeną młodych ludzi, twórczość dostępna w Internecie jest dobrem ogółu i bardzo rzadko mamy świadomość, że wszystko co znajdujemy w sieci objęte jest ochroną prawną. Każdemu z Nas mogło przydarzyć się zamieszczenie cudzego zdjęcia na popularnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, czy Twitter – co w takiej sytuacji ? Czy twórca zdjęcia może żądać od Nas naprawienia wyrządzonej mu szkody ? Czym jest tzw. dozwolony użytek ?
Na te i wiele innych pytań odpowiada ustawa prawno-autorka.

A co z ochroną naszego wizerunku ? Czy rozpowszechnianie naszego wizerunku wymaga naszej zgody ? Jeśli świadomie bądź nawet nieświadomie naruszyłeś prawo autorskie ustal koniecznie z prawnikiem jakie konsekwencje niesie Twoje działanie. Pamiętaj też, że lepiej „zapobiegać niż leczyć” i że nieznajomość prawa szkodzi, a zatem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w pierwszej kolejności ustal jakie prawa ci przysługują i jakie obowiązki nakłada na Ciebie ustawa.

Z pozoru bowiem nawet zwykła czynność w postaci zamieszczenia cudzego zdjęcia na twojej stronie internetowej może narazić Cię na poważne konsekwencje finansowe.

Pomoc prawna w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje w szczególności:

przygotowywanie, negocjowanie i analiza umów prawno-autorskich, w tym umów o przeniesienie praw autorskich
umów licencyjnych oraz umów o wykonywanie praw zależnych do utworu,
doradztwo w zakresie ochrony majątkowych i niemajątkowych praw autorskich,
konsultacje w zakresie skutecznego zabezpieczenia interesów twórców i nabywców praw autorskich,
konsultacje w zakresie zgodnego z prawem wykonywania praw autorskich,
dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich,
dochodzenia roszczeń związanych z ochroną wizerunku i bezprawnym jego rozpowszechnianiem,
reprezentacja Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.
prawo autorskie i prawo własności intelektualnej