prawo budowalne
prawo budowale

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego powinno pojawić się już na etapie planowania budowy.
Możemy się tu natchnąć na wiele pułapek, począwszy od zakupu działki, zawarcia umowy z architektem, a skończywszy na firmach wykonawczych i odbiorach dokonywanych na finalnym etapie realizacji kluczowej z punktu widzenia rozwoju Naszej firmy inwestycji.

Przed wbiciem pierwszej łopaty musimy pamiętać o zadbaniu przede wszystkim o prawidłowe skonstruowanie umów z podmiotami i osobami, które zaangażujemy w realizację projektu. Doświadczenie życiowe każdego z Nas pokazuje, że proces budowlany jest nie tylko kosztowny i długotrwały, ale też w trakcie jego realizacji może pojawić się wiele problematycznych kwestii, o których należałoby pomyśleć w początkowej fazie inwestycji.

Jeśli z winy Wykonawców czy Podwykonawców dojdzie do opóźnienia w budowie domu naszych marzeń jedyną konsekwencją będzie spędzenie kolejnych świąt w ciasnym salonie naszego M-3. Jeśli jednak proces budowy inwestycji firmowej ulegnie znacznemu przedłużeniu narazi to Naszą firmę na ogromne straty finansowe, na które nikt w dobie tak dużej konkurencji nie może sobie pozwolić.

Zabezpieczenie interesów wszystkich Stron procesu budowlanego jest zatem kluczowym elementem planowania każdej inwestycji.

Pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego obejmuje w szczególności:

analizę stanu prawnego nieruchomości,
sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
sporządzanie i opiniowanie umów z podwykonawcami,
przygotowywanie umów z kierownikami budowy, inspektorami nadzoru budowlanego, geodetami,
przygotowywanie umów o wykonanie projektu budowlanego i architektonicznego,
reprezentację w sporach sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z robotami budowlanymi,
analizę i doradztwo prawne w zakresie umów deweloperskich i umów rezerwacyjnych,
pomoc prawną dla deweloperów
pomoc prawną w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy;
pomoc prawną w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego;
pomoc prawną w postępowaniu dotyczącym legalizacji samowoli budowlanych.