Na szczęście skończyły się już czasy, kiedy pracownik zna dużo lepiej kodeks pracy niż pracodawca, a pracodawca uważa, że wszelkie kwestie pracownicze załatwia w firmie kadrowa. Dziś każdy pracodawca wie, że sama znajomość przepisów kodeksu pracy to zdecydowanie za mało. Szereg obszarów harmonizacji prawa pracy związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz wiedza pracowników o przysługujących im gwarancjach i uprawnieniach nie tylko wynikających z prawa polskiego, ale i prawa unijnego, rodzi konieczność zapewnienia pracodawcy wsparcia osób, których wiedza i doświadczenie pozwala na bezpieczne i świadome bycie pracodawcą. Ciągłe nowelizowanie przepisów oraz dynamicznie zmieniające się orzecznictwo sądów powszechnych sprawia, że pracodawca chcąc zająć się tym, na czym zna się najlepiej, czyli prowadzeniem biznesu, siłą rzeczy chcąc unikną problemów musi scedować pewne obowiązki na kogoś, kto pozwoli mu się bez trudu odnaleźć w labiryncie ciągle zmieniających się uregulowań prawnych.

Kancelaria pomaga pracodawcom w przygotowywaniu umów o pracę, regulaminów wewnętrznych obowiązujących w danej firmie, a także w prowadzeniu procesów pracowniczych.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie projektów umów o pracę
  • przygotowywanie projektów oświadczeń pracodawcy (rozwiązanie umowy z pracownikiem)
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów pracowniczych, w tym regulaminów wynagradzania
  • pomoc w rozwiązywaniu sporów z pracownikami, w tym mediacje i zawieranie ugod, negocjowanie ze związkami zawodowymi
  • reprezentowanie przed sądami i urzędami