Usługi prawne dla przedsiębiorców

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

PRZYGOTOWYWANIE, NEGOCJOWANIE I ANALIZA KONTRAKTÓW

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

PRAWO BUDOWLANE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PRZETARGI

REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI

REJESTRACJA SPÓŁEK / ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI

REGULAMINY / WEWNĘTRZNE DOKUMENTY PRZEDSIĘBIORSTWA

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ / WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

GIODO / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPRAWY UPADŁOŚCIOWE

PRAWO UNIJNE