Każdy, kto prowadzi własną firmę powinien wiedzieć, że umowy należy pisać na złe czasy, a nie dobre. Kiedy współpraca firm przebiega bezproblemowo niemal każdą umowę można zawrzeć w dowolnej formie, w tym w formie ustnej. Takie gentelmen agrement nie sprawdza się jednak, kiedy pojawiają się pierwsze problemy w realizacji kontraktu.

Dobrze przygotowana umowa musi prawidłowo i zgodnie z prawem zabezpieczać interesy obu stron. Daje to gwarancje bezpieczeństwa i pewność dla obu uczestników obrotu gospodarczego. W każdym kontakcie najistotniejszym elementem jest jak najdokładniejsze opisanie woli stron, a rolą prawnika nadanie tej woli charakteru prawnie relewantnego, tj. prawnego znaczenia wzajemnych oświadczeń stron umowy.

Bardzo często przedsiębiorca używając w umowie języka potocznego, bądź posługując się wzorcem umowy ściągniętym z Internetu nie zdaje sobie sprawy, że każde użyte w umowie sformułowanie ma swoje określone i doniosłe prawnie znaczenie. W sytuacji późniejszego konfliktu powstałego na gruncie danego kontaktu przedsiębiorca nie może zasłaniać się tym, że rozumiał pewne sformułowania inaczej niż druga strona umowy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy posługujemy się instytucjami prawnymi takimi jak zaliczka, zadatek, czy też kara umowna. Świadome formułowanie zapisów umowy pozwala na prawidłowe rozumienie kontraktu przez obie jego strony, co niewątpliwie przyczynia się do jego należytego wykonania.

Ogromną pułapką dzisiejszych czasów jest funkcjonowanie w obrocie niezliczonej ilości umów adhezyjnych, tj. takich, w której jedna ze stron narzuca określony wzorzec umowny bez możliwości jego negocjowania przez drugą stronę. W takich sytuacja, niezwykle istotna jest wnikliwa analiza postanowień umowy pod kątem ryzyka, jakie może nieść dla strony, która nie ma wpływu na poszczególne jej zapisy. Należy pamiętać, że obowiązująca strony umowa to bardzo często nie tylko podpisywany przez nas jedno czy dwu-stronicowy dokument, ale również nazywane załącznikami czy integralnymi częściami umowy wielostronicowe regulaminy oraz ogólne warunki.