Niewątpliwie w każdej dziedzinie najważniejszy jest pomysł na biznes. Kolejnym jednak nie mniej istotnym etapem w tworzeniu firmy jest moment podjęcia decyzji o formie prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze daje ogromne możliwości wyboru formy prowadzenia działalności. Od najmniej sformalizowanych w postaci działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), po zaawansowane formy działania na rynku w ramach spółek handlowych posiadających osobowość prawną takich jak spółka z o.o., czy spółka akcyjna.

Każda z form ma swoje zalety i wady i od specyfikowi konkretnej działalności, jak i od tego, jakie podmioty tworzą daną firmę zależy, która z form będzie dla danego biznesu najwłaściwsza.

Świadomy wybór formy prowadzenia działalności musi być poprzedzony dogłębną analizą szeregu okoliczności takich jak między innymi zakres odpowiedzialność osób tworzących daną firmę za jej zobowiązania finansowe, łatwość prowadzenia dokumentacji księgowej, czy wreszcie niezwykle istotne kwestie prawno-podatkowe, w tym kwestia rozliczeń finansowych w danej firmie.

W ramach świadczonych usług Kancelaria, bazując na wieloletnim doświadczeniu, zapewnia szczegółową analizę potrzeb danego podmiotu, pomagając dobrać najbardziej odpowiednią formę prawną dla danego typu działalności. Kolejnym etapem po dokonaniu wyboru formy prowadzenia działalności jest etap jej rejestracji.

W tym zakresie Kancelaria pomaga nowo-powstającym podmiotom w dochowaniu wszelkich formalności takich jak rejestracja w urzędach (CEIDG) i sądach (KRS), urzędach skarbowych, zakładach ubezpieczeń społecznych oraz urzędach statystycznych (GUS).

Należy jednak pamiętać, że wybór formy prowadzenia działalności w żaden sposób nie ogranicza przedsiębiorcy w możliwości jej późniejszej zmiany. Wraz rozwojem biznesu niejednokrotnie dochodzi do zmian formy prowadzenia działalności, bądź przekształceń podmiotu w związku ze zmieniająca się sytuacją na rynku oraz zmieniającymi się przepisami.

Pomoc prawna w zakresie zakładania i rejestracji działalności obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności
  • przygotowywanie dokumentów założycielskich
  • przygotowywanie dokumentów do KRS
  • reprezentacja przed urzędami i sądami rejestrowymi
  • przekształcanie, łączenie i podział spółek