Oferta: adwokat łódź, kancelaria prawna łódź, porady prawne łódź, prawnik łódź, radca prawny łódź, rozwód łódź
upadłość

Długi nie muszą oznaczać końca firmy. Jeśli firma popada w problemy finansowe w pierwszej kolejności należy ustalić ich przyczynę.

Przejściowe wahania rynku mogą spowodować utratę płynności finansowej i w braku odpowiedniej reakcji doprowadzić do nieodwracalnych skutków i konieczności ogłoszenia upadłości. Jeśli uda Nam się właściwe zdiagnozować przyczynę Naszych kłopotów, możemy podjąć starania niezbędne do przeorganizowania Naszej firmy, bądź zmiany profilu działalności w celu uniknięcia konsekwencji przejściowego kryzysu.

Restrukturyzacja naprawcza firmy pozwoli Nam nie tylko zapobiec upadkowi firmy, ale paradoksalnie długofalowo może doprowadzić do jej rozwoju i pomnożenia zysków.
Należy pamiętać, upadłość jest ostatecznością i warto zrobić wszystko, aby jej uniknąć. W przeświadczeniu wielu przedsiębiorców istnieje przekonanie, że ogłoszenie upadłości szybko i skutecznie pozbawi Nas wszelkich problemów i unicestwi zadłużenia.

Nic bardziej mylnego. Sądy upadłościowe i naprawcze to nie instytucje oddłużeniowe, które jak za dotknięciem magicznej różdżki wykasują Nasze długi, zaległości, czy zobowiązania.

Po pierwsze należy mieć na względzie, że postępowanie upadłościowe jest odpłatne i kosztowne i to upadający przedsiębiorca musi dysponować środkami na przeprowadzenie takiego postępowania. Brak dostatecznych środków ze strony przedsiębiorcy spowoduje bowiem odmowę przeprowadzenia przez sąd postępowania upadłościowego. Co więcej, cały proces upadłościowy w dużym uproszczeniu polega na tym, że musimy zaproponować sądowi (oprócz oczywiście wykazania innych przesłanek niezbędnych do prowadzenia postępowania) w jaki sposób i w jakiej wysokości spłacimy nasze zobowiązania.

Dopiero jeśli przy wykazaniu innych przesłanek materialno prawnych część Naszych zobowiązań zostanie spłacona możemy liczyć na to, że ich część zostanie umorzona.
Będąc osobą decyzyjną w firmie należy liczyć się z tym, że zarządzanie każdym przedsiębiorstwem to ogromna odpowiedzialność. Od Twoich decyzji i od czasu w jakim je podejmiesz zależy czy będziesz ponosił odpowiedzialność całym swoim majątkiem za długi finansowe spółki.

Nawet bowiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd spółki może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za jej zobowiązania w sytuacji niezłożenia wniosku o upadłość w terminie w jakim zgodnie z przepisami prawa wniosek powinien zostać złożony. Odpowiedzialność zarządu spółki może zatem przybrać postać realną i doprowadzić finalnie do prowadzenia egzekucji długów firmowych z majątku osobistego członków zarządu.

Jeśli więc w Twojej firmie pojawiają się problemy finansowe, zadbaj o to aby skonsultować swoją sytuację z kancelarią, która pomoże Ci znaleźć rozwiązania i podjąć odpowiednie decyzje co do dalszych kroków. Na tym etapie dużo łatwiej będzie Nam podjąć próbę dogadania się z wierzycielami zanim to oni złożą wniosek o upadłość Twojej firmy.

Pomoc prawna w zakresie spraw upadłościowych obejmuje w szczególności:

sporządzanie projektów planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw
doradztwo w zakresie optymalizacji formy lub struktury prawnej i majątkowej przedsiębiorstw
analizę i ocenę stanu niewypłacalności oraz związane z tym obowiązki prawne osób odpowiedzialnych za działalność przedsiębiorstwa
reprezentowanie na wszystkich etapach postępowanie restrukturyzacyjnego, w tym uczestnictwo
w negocjacjach dotyczących procedur układowych
obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, w tym przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz reprezentowanie przed sądami upadłościowymi
reprezentowanie przed sądami w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółek.