Zamówienia Publiczne

Niewątpliwie szerokim polem do rozwoju dla Twojej firmy jest świadczenie usług na rzecz podmiotów publicznych. Z uwagi jednak na szereg dokumentów i formalności jakie należy złożyć w trybie zamówień publicznych, część przedsiębiorców niechętnie przystępuje do przetargów.

Przygotowanie prawidłowej i przemyślanej oferty przetargowej jest jednym z najważniejszych elementów na drodze do uzyskania interesującego Nas kontraktu. Musimy pamiętać, że Nasza oferta w dużej mierze będzie stanowić treść zawartej umowy dlatego jej prawidłowe przygotowanie i skompletowanie powinno być procesem przemyślanym, świadomym i popartym nie tylko wiedzą praktyczną i doświadczeniem w ramach wykonywanych usług, ale i wiedzą biznesową oraz prawną.

Może bowiem zdarzyć się, że lukratywny kontrakt na wykonanie dużej inwestycji publicznej wpędzi Nas w ogromne kłopoty finansowe i wywoła szereg komplikacji prawnych w konsekwencji roszczeń kierowanych nie tylko przez Inwestora, ale i przez osoby trzecie.

Dlatego też warto zabezpieczyć swoje interesy i skonsultować się z kancelarią już na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu i opracowywania dokumentacji przetargowej. To jednak dopiero początek, bo niewątpliwie kolejnym elementem jest przygotowanie projektów umów z podwykonawcami w celu prawidłowego i przede wszystkim terminowego wykonania Naszego kontraktu.

W dzisiejszych czasach nie można znać się na wszystkim. Proponujemy abyś zajął się swoim biznesem, a my pomożemy Ci przebrnąć przez meandry skomplikowanych przepisów i obwarowań prawnych, tak abyś mógł skupić się na tym co najważniejsze – na zarabianiu pieniędzy dla Twojej firmy.

Pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

opracowanie strategii działania i analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego,
opiniowanie dokumentacji przetargowej i procedur udzielania zamówień publicznych,
pomoc w przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z wymogami SIWZ i
Prawem zamówień publicznych oraz sporządzanie pism i zapytań do Zamawiającego,
analizę formalno-prawną konkurencyjnych ofert przetargowych,
przygotowywanie i analizę umów zawieranych w związku z realizacją zamówienia, w tym umów z podwykonawcami,
uczestnictwo w negocjacjach z Zamawiającym,
doradztwo na etapie realizacji zamówienia publicznego,
reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
reprezentowanie w postępowaniu przed sądami,
reprezentowanie w postępowaniach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacją zamówienia.