Oferta: adwokat łódź, kancelaria prawna łódź, porady prawne łódź, prawnik łódź, radca prawny łódź, rozwód łódź
Zamówienia Publiczne

Niewątpliwie szerokim polem do rozwoju dla Twojej firmy jest świadczenie usług na rzecz podmiotów publicznych. Z uwagi jednak na szereg dokumentów i formalności jakie należy złożyć w trybie zamówień publicznych, część przedsiębiorców niechętnie przystępuje do przetargów.

Przygotowanie prawidłowej i przemyślanej oferty przetargowej jest jednym z najważniejszych elementów na drodze do uzyskania interesującego Nas kontraktu. Musimy pamiętać, że Nasza oferta w dużej mierze będzie stanowić treść zawartej umowy dlatego jej prawidłowe przygotowanie i skompletowanie powinno być procesem przemyślanym, świadomym i popartym nie tylko wiedzą praktyczną i doświadczeniem w ramach wykonywanych usług, ale i wiedzą biznesową oraz prawną.

Może bowiem zdarzyć się, że lukratywny kontrakt na wykonanie dużej inwestycji publicznej wpędzi Nas w ogromne kłopoty finansowe i wywoła szereg komplikacji prawnych w konsekwencji roszczeń kierowanych nie tylko przez Inwestora, ale i przez osoby trzecie.

Dlatego też warto zabezpieczyć swoje interesy i skonsultować się z kancelarią już na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu i opracowywania dokumentacji przetargowej. To jednak dopiero początek, bo niewątpliwie kolejnym elementem jest przygotowanie projektów umów z podwykonawcami w celu prawidłowego i przede wszystkim terminowego wykonania Naszego kontraktu.

W dzisiejszych czasach nie można znać się na wszystkim. Proponujemy abyś zajął się swoim biznesem, a my pomożemy Ci przebrnąć przez meandry skomplikowanych przepisów i obwarowań prawnych, tak abyś mógł skupić się na tym co najważniejsze – na zarabianiu pieniędzy dla Twojej firmy.

Pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

opracowanie strategii działania i analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego,
opiniowanie dokumentacji przetargowej i procedur udzielania zamówień publicznych,
pomoc w przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z wymogami SIWZ i
Prawem zamówień publicznych oraz sporządzanie pism i zapytań do Zamawiającego,
analizę formalno-prawną konkurencyjnych ofert przetargowych,
przygotowywanie i analizę umów zawieranych w związku z realizacją zamówienia, w tym umów z podwykonawcami,
uczestnictwo w negocjacjach z Zamawiającym,
doradztwo na etapie realizacji zamówienia publicznego,
reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
reprezentowanie w postępowaniu przed sądami,
reprezentowanie w postępowaniach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacją zamówienia.